Kilpailu- ja kuluttajaviraston tiedoitus

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi
osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian
kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.

Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee
olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi
).